През съзнателния си живот, човек получава и/или чува много съвети. Някои от тях са в състояния да променят начина му на мислене или дори житейския си път. Един от най-важните за мен е този изписан на банера в началото на блога. Други минават през ума мимолетно, докато някои откровено са вредни. Но не защото техният източник няма достатъчно опит или не е добър пример за подражание. Хората вървят по различни житейски пътеки, сблъскват се с различна заобикаляща се среда и биват подложени влиянието на различни външни фактори, за да достигнат до сегашното си обществено положение. Какво искам да кажа с това?

Към цялата статия "Инвеститорът в Стойност и Макроикономиката"

Едвали притесненията около дистрибуционните компании в последните месеци са минали незабелязано покрай вас. Медиите се стараят да ги отбележат достатъчно шумно. Източникът на това неспокойство, разбира се, се казва Amazon . А, „дистрибутори“ използвам като събирателен образ на всички бизнеси, които се явяват посредник между производителя и крайния потребител.

Секторите, около които витае несигурност или дори ненавист, ме привличат. Там е по-лесно да се намери изгодна акция, особено в момента. Затова в последния месец прекарах доста време, изследвайки такива дружества.

Към цялата статия "Какво Ще Стане с Традиционните Дистрибутори"

Биографичните книги/филми за велики личности са полезни, защото техният начин на мислене е различен от конвенционалния. Затова и сега с интерес следя поредицата за Алберт Айнщайн по National Geographic. Наред с невероятното му въображение, брилянтен ум и индивидуално мислене, сценаристите не спестяват изневерите на учена и пренебрежението към близките. Последните две черти на характера не правят Айнщайн по-малко велик, просто го правят човек.

Много често сме свикнали да отъждествяваме дадена личност с идеализирани качества, само защото има превъзходство в една сфера на живота. За да дам актуален пример, не трябва да се оглеждам по-далеч от телевизора в събота следобяд. Точно така – футболистите може да притежават страхотна спортна природа, но едвали са толкова добри готвачи или певци (последното не важи за Григор Димитров). Всичко опира до очакванията и не трябва да се изнедваме, че например, някои от тях забравят да си платят данъците.

Към цялата статия "Умствени Модели: Ефект на Ореола"

Три месеца изминаха, откакто моят вече бивш работодател реши, че е необходимо да се разделим, заради липсата на клиентски интерес към продукта му. По стара финансово-счетоводна традиция, това е добър отрязък от време да направя равносметка. Иронично, въпреки наличието на списък от присъщи за мен страхове (височини, кръв – за да спомена няколко), безработицата се оказва не е от тях. Първата причина за това е, че приемам тази ситуация не като наказание, а възможност да преследвам мечтата си, част от която е блогът, в който се намирате в момента. Втората причина е наличието на заделени настрана достатъчна сума за да не се притеснявам за разходите си в следващата година и половина, както и щедрата осигурителна система в България.

Към цялата статия "Изконните Ценности на Финансовия Анализатор са Надценени"

Докато пазарът като цяло продължава да се търгува при неустойчиви множители, аз не виждам смисъл да обръщам сериозно внимание на големите компании. Текущите цени са изстискали всички възможности за доходоност десетилетие напред. Същевременно, постоянно виждам доклади с изчислена справедлива стойност и ако обновена такава излезе от достатъчно авторитетен анализатор, инвеститорите бързо калиброват цената, все едно е отговор на математическа задача.

Аз нито имам достатъчно знания да прилагам използваните модели, нито способности да предскажа как ще се движи котировката в краткосрочен план. Затова предпочитам да страня от акциите на деня. Търся възможностите там, където разминаването между цена и стойност прилича на разлом. Намирам добри инвестиционни идеи в малки, неособено ликвидни компании, които поради някаква причина незаслужено са отлъчени от обществото на скъпите акции.

Към цялата статия "Покупка: Vitamin Shoppe – Бизнес за $1 млрд. за Без Пари"

Днес ще се фокусирам върху проблем, който има краткосрочно положително влияние за много акционери, но в дългосрочен план може да се окаже с крайно негативни последици. Някои директори на публични компании постоянно говорят за стойността, която са върнали на инвеститорите, докато в действителност основно облагодетелстват себе си. Разбира се, тук визирам вече популярните практики да се теглям заеми и с тях да се изкупуват собствени акции и да се раздават прекомерни дивиденти. Като страничен наблюдател, това изтъкване на ръководителите ми изглежда като начин да покажат положените усилия, отколкото успешния резултат от тях. Същевременно, това не е някакъв нов феномен, a модерен вариант на описаното още в Евангелието на Матей:

Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители“.

Към цялата статия "Кухата Стойност за Инвеститорите"