Babcock International – Качество в страдаща индустрия

  • Акцията на Babcock е наполовина поради несигурността в индустрията като цяло
  • Компанията притежава солидно портфолио от договори, а клиентите биха имали високи разходи за преминаване към друг доставчик
  • Рационалният мениджмънт дава увереност в тези трудни времена

Babcock International, водещ играч в сферата на инженерните услуги, е за търсещите качество в една страдаща индустрия. Компанията има дълбоки корени в дейностите по суша, вода и въздух, работейки предимно за войските на Великобритания и други държави. Нейните услуги са разнообразни – поддръжка и поправка на машини; обучение; управление на авиационни бази и спасителни екипи. Малка част от бизнеса е свързана с извеждането от експлоатация на ядрени централи и съпътстващите дейности.

На неподходящо място, в неподходящо време

Британските компании за изнесени услуги основателно не се радват на особена популярност. Още преди Brexit някои от тях имаха проблеми, като те се задълбочиха след вота.

От дълго са ясни трудностите на доставчика на публични услуги Serco. Напоследък обаче подобните примери изникват като охльови след дъжд. Строителната група Interserve оповести няколко поредни предупреждения, че резултатите ще са по-ниски от очакваните поради спад в строителния бизнес и проблеми в бизнеса с отпадъци. Capita, предоставяща изнесени бизнес процеси, страда от несигурността в частния сектор. Най-сериозно е положение на facility management групата Carillion, открила наскоро почти 835 млн. паунда дупка в отчетите си. В момента текат преговори с кредиторите за преструктуриране на задълженията и увеличение на капитала.

Всичко това е съпроводено със спад на акциите от между 50% и 90% и напускане на водещи ръководители. В тази обстановка на несигурност, Babcock International няма как да остане незасегната и акциите са наполовина спрямо върха си.

Замесена от качествено брашно

Въпреки случващото се, аз не бих причислил Babcock към тази група. Тя притежава отличителни черти, даващи преимущество, което на повърхността се изразява в 7 години постоянен ръст на приходите.

В дълбочина разликите са още по-видими. Babcock обслужва предимно публичния сектор (над 80% от бизнеса). Най-големият клиент е министерството на отбраната на Великобритания, където предоставяните услуги са склонни към стабилност и предвидимост. Останалите дружества работят повече с частния сектор или предоставят предимно административни услуги.

Babcock се внедрява в обслужваното звено – поддръжка на военните машини, обучение на военните, логистика – служителите са на терен и близо до клиента. Това води до високи разходи за прехвърляне към друг доставчик. По тази причина около 90% от договорите на Babcock биват подновявани след изтичането им.

Ръководителите имат рационален подход към бизнеса. За това говори фактът, че 40% от наддаванията свързани с изцяло нови договори биват спечелвани. Подготвянето на оферта изисква много човешки и финансови ресурси и следва те да бъдат разумно използвани.

Още нещо говори за здравия разум на висшите мениджъри. В момента едно от най-големите притеснения за целия сектор е доколко признатите приходи са реални. Винаги част от плащането по един договор е плаващо, а друга част фиксирано. В същото време разходите по този договор са постоянни като цяло, за да е нужно да се отреагира, ако клиентът поиска дадена услуга. Затова при признаването на приходите има голяма доза допускания и субективни оценки от страна на компанията. Ако тя сметне, че една услуга ще бъде потърсена в бъдеще и отчете приходи предварително, а после се окаже, че допускането е било неправилно, резултатите се завишават изкуствено.

Има различни лакмуси, които сигнализират за подобни практики. Такива са повишение на съотношението вземания от клиенти спрямо приходи, както и намаляване на превръщането на EBITDA в оперативен паричен поток. При Babcock такива аномалии не се наблюдават:

Данните за последните 10 години показват, че двата показателя са постоянни или варират минимално. Вземанията по договори са между и 5% и 7%. В същото време EBITDA на 90% се конвертира в оперативен паричен поток. Разликата основно идва по линия на допълнителни плащания към пенсионния фонд за служителите.

Определяне на реалния паричен поток

Плащанията към четирите пенсионни фонда на Babock са ключови за опреляне на истинския паричен поток. За да стигнем до него, нужно е да се разбере механизмът на действие на тези плащания.

Като част от възнаграждението на служителите, Babcock се ангажира да внася в тяхна полза всеки месец средства в пенсионен фонд на компанията. Когато служителят се пенсионира, натрупаните активи финансират негова допълнителна пенсия. Тъй като обещанието е дадено 15 до 20 години преди да стане изискуемо, Babcock трябва да прогнозира колко е настоящата стойност на тези задължения и на тази база да прави вноски. Сметките са сложни и за правилното управление на този вид риск има цяла професия – актюер. Опростено, основните фактори, влияещи на изчисленията, са прогнозите за ръст на заплати, инфлация и дисконтов процент. Колкото по-ниски са стойностите на последния показател и по-високи на предходните два, толкова настоящата стойност на задълженията е по-голяма. Съответно, това повишава необходимите средства във фондовете. Счетоводното отчитане на плащанията са изгладени, на база първоначалните допускания. Факторите обаче са динамични и във времето започват да се движат в една или друга посока.

В момента номиналните лихвите в цял свят са ниски. По тази причина дисконтовият фактор е много малък и това прави настоящата стойност на задълженията завишена. Както се вижда от снимката, дисконтовият процент се редуцира от 7.1% до 2.6% за 8 години. Това води след себе си необходимост от значително по-големи плащания към фондовете, спрямо изгладените стойности в отчета за приходи и разходи. От анализа на чувствителността в края на снимката се вижда, че именно този фактор има най-голямо влияние за крайните стойности.

Идеята е, че допълнителните плащания към пенсионните фондове имат временен характер. Със завръщането на лихвите към историческите нива, необходимостта от тези допълвания ще изчезне. Точно това се случи с редица американски компании в периода 2004-2006 година. Поради вдигане на основните лихви в този период, реалните плащания към корпоративните пенсионни схеми не само, че станаха адекватни на счетоводните такива, а дори паднаха значително под тях, което увеличи свободния паричен поток.

За мен е достатъчно завръщане към нормалните нива и равенство между отчитаните и реалните плащания. Това ще увеличи свободния паричен поток на Babcock до 300 млн. паунда на база резултатите от изминалата финансова 2016/17 година.

Проблеми при останалите компании от сектора са риск за краткосрочното движение на акцията. Въпреки това, Babcock се търгува на 11 пъти свободния паричен поток и 8.5 пъти печалбата, което е достатъчно атрактивно за мен.

На 1 декември купих 292 акции по 675 пенса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *