2

Трупането на опит на финансовите пазари става по два начина – като четеш за грешките на другите или правиш собствени такива. Сега ще се опитам да ги помогна да постигнете първото, докато ви споделям за второто. Първият учебен ден ми се струва точното време да опиша какво научих досега от инвестицията си във Vitamin Shoppe, която е близо 50% надолу към днешна дата.

Към цялата статия "Уроците от Vitamin Shoppe"

Едвали притесненията около дистрибуционните компании в последните месеци са минали незабелязано покрай вас. Медиите се стараят да ги отбележат достатъчно шумно. Източникът на това неспокойство, разбира се, се казва Amazon . А, „дистрибутори“ използвам като събирателен образ на всички бизнеси, които се явяват посредник между производителя и крайния потребител.

Секторите, около които витае несигурност или дори ненавист, ме привличат. Там е по-лесно да се намери изгодна акция, особено в момента. Затова в последния месец прекарах доста време, изследвайки такива дружества.

Към цялата статия "Какво Ще Стане с Традиционните Дистрибутори"

Днес ще се фокусирам върху проблем, който има краткосрочно положително влияние за много акционери, но в дългосрочен план може да се окаже с крайно негативни последици. Някои директори на публични компании постоянно говорят за стойността, която са върнали на инвеститорите, докато в действителност основно облагодетелстват себе си. Разбира се, тук визирам вече популярните практики да се теглям заеми и с тях да се изкупуват собствени акции и да се раздават прекомерни дивиденти. Като страничен наблюдател, това изтъкване на ръководителите ми изглежда като начин да покажат положените усилия, отколкото успешния резултат от тях. Същевременно, това не е някакъв нов феномен, a модерен вариант на описаното още в Евангелието на Матей:

Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители“.

Към цялата статия "Кухата Стойност за Инвеститорите"