Портфейл

Компания Брой акции Текуща цена (EUR) Стойност (EUR) Дял от портфейла
IRadimed 620 11,52 7 143 28,18%
United Therapeutics 35 111,70 3 910 15,42%
Babcock International 292 7,81 2 282 9,00%
Vitamin Shoppe 324 3,05 989 3,90%
Свободни средства 11 029 43,50%
Общо     25 353

Портфейл към: 2 декември 2017г.